Erfaring og ekspertise i dansk-tyske retsforhold

Hortens German Desk består af danske og tyske advokater, som alle gennem flere år har beskæftiget sig med dansk-tyske retsforhold som en væsentlig del af deres rådgivning. Vi hjælper dig med at undgå og forebygge netop de situationer, hvor dansk og tysk ret støder sammen.

Vores German Desk-advokater har ikke bare et godt kendskab til de to landes retssystemer, men har også en indgående forståelse af begge landes kulturer og traditioner, og det indgår som en væsentlig del af den juridiske rådgivning. Vi mener, at det er afgørende, da mange misforståelser oftere beror på manglende forståelse for den forskellige kultur og tilgang til tingene i de to lande end egentlige sproglige barrierer.

Vi ser det som en væsentlig styrke, at vi kan rådgive vores klienter på både dansk og tysk. Alle Hortens German Desk-advokater taler og skriver dansk og tysk flydende.

I nogle sager kan der være problemstillinger, som kræver en ganske særlig tysk juridisk ekspertise. I de situationer har vi tætte relationer til flere specialistadvokater i Tyskland. Vi samarbejder med flere advokatkontorer for at kunne vælge den advokat, som er den rigtige i den pågældende sag – ud fra en både faglig og geografisk vurdering.

Professionel rådgivning i dansk-tyske retsforhold

  • Reglerne om ejendomsforbehold
  • Køb/salg af virksomheder og aktiver, f.eks. vindmøller og ejendomme
  • Distributionsaftaler
  • Krav mod konkursboer
  • Udstationeringer til Tyskland
  • Forhold omkring fast ejendom, f.eks. lejekontrakter

Download CV'er for vores German-desk team på tysk

German desk-teamet

Frans Rossen

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Claus Bennetsen

Partner

Henriette Soja

Partner (H)