Løn

Horten tilbyder en konkurrencedygtig løn og firmabetalt pensionsordning (5 % af lønnen) for alle fastlønnede samt en sundhedssikring for alle medarbejdere. Derudover har du mulighed for at benytte dig af vores attraktive bruttolønsordning samt en række fordelagtige firmarabataftaler.

Jurister og jurastuderende får firmabetalt mobiltelefon med fri data i Danmark stillet til rådighed. For at muliggøre fleksibilitet i hverdagen stiller vi desuden hjemmeopkobling, bærbar pc'er og fleksibel it-platform til rådighed for alle jurister.

 • Advokater & erhvervsjuridiske rådgivere

  Advokater og erhvervsjuridiske rådgivere forhandler løn individuelt.

  Ved en performance væsentligt over forventet, har du mulighed for bonus.

 • Jurastuderende

  Som jurastuderende er din timeløn 200 kr., når du læser på overbygningen, og 190 kr., når du læser på bachelordelen.

  Dertil kommer, at Horten betaler dine obligatoriske bøger på studiet samt op til 1.500 kr. for specialerelevant litteratur. Studenter, som bliver ansat som fuldmægtige i Horten, kan desuden afholde én måneds specialefri (svarende til fire uger) med løn.

  Vores jurastuderende har også mulighed for at søge et karrierestipendium hvilket bl.a. indbefatter betalt summer school ophold på London School of Economics (herunder rejse og accomodation), et individuelt coachingforløb med henblik på at udvikle dine kompetencer samt ansættelse som fuldmægtig efter endt studietid.

 • Sekretærer & sagsbehandlere

  Som sekretær og sagsbehandler har du mulighed for enten at afspadsere eller få udbetalt eventuelle overarbejdstimer.

 • Advokatfuldmægtige & erhvervsjuridiske fuldmægtige

  Der er lønrammer for fuldmægtige, som reguleres årligt pr. 1. januar. Fuldmægtige i lønramme reguleres løbende over året i forbindelse med stigning i anciennitetstrin og vil derfor i praksis kunne reguleres to gange årligt.

  Fuldmægtige indgår også i en bonusordning.

  Horten betaler desuden bl.a. for deltagelse på advokatuddannelsen og uddannelsen for erhvervsjurister i advokatbranchen.

Plads til familie

Der er et liv uden for Horten, og vi mener, at det er vigtigt at tilbyde vores medarbejdere fleksible rammer, så de kan have et velfungerende fritids- og familieliv ved siden af arbejdet. Derfor gør vi, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for at kombinere privatliv og en spændende karriere. Blandt andet har du på baggrund af en konkret vurdering mulighed for at arbejde på nedsat tid i en periode og holde forældreorlov, uden at det forringer dine karrieremuligheder.

Vi tilbyder en god barselsordning, som giver kommende mødre, fædre og medforældre med over et års anciennitet i Horten mulighed for at holde op til 24 ugers orlov med fuld løn, hvis barnet er født fra den 2. august 2022 og frem. Det giver dig som medarbejder mulighed for at tilrettelægge barselsperioden, som det passer dig bedst.

Til at støtte op om perioden før og efter orloven har vi desuden en ekstern coach tilknyttet, der tilbyder rådgivning undervejs i graviditeten og efter barnets fødsel med fokus på at sikre, at både mødre, fædre og medforældre kan få vendt individuelle overvejelser om den nye rolle som forælder.

Tid til fritid

Vi har ofte travlt og forventer i perioder, at vores jurister arbejder meget og er tilgængelige, når vores klienter har brug for rådgivning. Samtidig tilstræber vi, at fleksibiliteten går begge veje, og vi ved, at mennesker, der trives, leverer bedst.

Det er vigtigt, at du kobler af og holder ferie i løbet af året. Udover at være omfattet af ferieloven får du derfor også tildelt fem årlige feriefridage, der optjenes forholdsmæssigt allerede fra tiltrædelsestidspunktet.

Rammerne

Når vi tilbringer meget tid sammen, er det vigtigt, at vi har de bedste rammer og vilkår for vores arbejde, at vi hver især føler os værdsat, og at vi har det godt socialt og kan mødes omkring andet end det faglige. Hortens domicil skaber de perfekte rammer om vores arbejde. Det er moderne, smukt og lyst, og det er bygget således, at det understøtter og fremmer videndeling og samarbejde. Vores køkken, der blev kåret til Danmarks bedste kantine af Landbrug og Fødevarer i 2012, sørger for sublim forplejning morgen, middag og aften, og stabsfunktionerne sørger for, at du har de bedste muligheder for at udføre dit arbejde professionelt og målrettet.

Vi tilbyder endvidere en fordelagtig massageordning, renseriordning mv.

Tonen

Omgangstonen i Horten er enestående og noget, vi værner om. Vores hverdag er kendetegnet ved samarbejde og sparring på tværs af alle medarbejdergrupper, og på alle niveauer er vores relation med hinanden respektfuld, uformel og ofte krydret med humor, privat engagement og interesse.

Sociale arrangementer

Horten byder på mange sociale arrangementer, og vi vægter højt, at vi har det godt og sjovt med hinanden – både i arbejdssammenhænge og privat. Arrangementerne foregår både i afdelingerne, hvor der f.eks. årligt arrangeres afdelingsture, i medarbejdergrupperne, hvor der i løbet af året afholdes forskellige sociale arrangementer, og på tværs af huset, hvor vi udover den ugentlige fredagsbar, sommerfest og julefrokost også har månedlige arrangementer og aktiviteter fra sjov-og-ballade-udvalget.

Vores jurister afholder en årlig konference, hvor forskellige faglige, forretningsorienterede og/eller strategiske temaer tages op, og vores sekretærer og sagsbehandlere har ligeledes en årlig konference, hvor personlig og faglig udvikling er i fokus.

Vil du vide mere?

Lenette Werner

Business Partner People & Culture