Fire selskaber har ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas i 8. udbudsrunde i Nordsøen.

8. udbudsrunde åbnede for ansøgninger den 26. juni 2018 og udløb den 1. februar 2019. Energistyrelsen har modtaget i alt fire ansøgninger fra følgende E&P-selskaber om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas:

  • Ardent Oil Ltd.
  • Lundin Norway AS
  • MOL Dania ApS
  • Total E&P Danmark A/S

Foruden disse selskaber, vil Nordsøfonden, der er den danske stats olie- og gasselskab, få en 20 % andel i alle de kommende koncessioner. Nordsøfonden varetager i overensstemmelse med undergrundsloven statsdeltagelsen i hovedparten af oliekoncessionerne på dansk område. I Modeltilladelsen til 8. udbudsrunde har Nordsøfonden ret til en licensandel på 20 %.

Antallet af ansøgninger om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas i 8. udbudsrunde er langt fra det rekordstore antal ansøgninger i 7. udbudsrunde. Antallet viser dog, at det danske nordsøområde stadig betragtes som et attraktivt forretningsområde.

Energistyrelsen er nu i gang med at gennemgå ansøgningerne, og de nye tilladelser forventes udstedt i løbet af sommeren 2019.

Det er Energistyrelsens intention at afholde nye udbud i Nordsøen hvert andet år. Den 9. udbudsrunde forventes således at åbne i 2020.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner (L)