Regeringen har med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) indgået en aftale om en modernisering af Eneretsbevillingen. Aftalen betyder, at en række særrettigheder i den oprindelige aftale fra 1962 med senere ændringer bliver normaliseret. 

Energistyrelsen har på mandat af regeringen gennemført en undersøgelse om mulighederne for at opdatere Eneretsbevillingen, så den i størst muligt omfang er underlagt samme rettigheder og pligter, som andre tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i den danske del af Nordsøen. Det er med afsæt i den undersøgelse, at den nye aftale er indgået.

Aftalen medfører en normalisering af følgende forhold:

  • Ændringer i DUC-parternes interne samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement) skal fremover godkendes af Energistyrelsen.
  • Overdragelse af Eneretsbevillingen mellem selskaber i bevillingshaverens koncern skal godkendes af Energistyrelsen på linje med andre tilladelser.
  • Undergrundslovens regler om at undgå unødig afbrænding af kulbrinter gælder på lige fod for Eneretsbevillingen og for andre selskaber i Nordsøen, som det også hidtil har været administreret.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner (L)