Forligskredsen bag Energiaftalen har besluttet, at Danmarks største havvindmøllepark skal ligge i Nordsøen. Havvindmølleparken, der navngives Thor, skal forsyne 800.000 danske husstande med strøm. Havvindmølleparken udbydes i 2019 og tilsluttes elnettet i perioden 2024-2027.

Som en del af Energiaftalen af 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier aftale om at opføre tre nye havvindmølleparker. De tre havvindmølleparker skal til sammen producere 2.400 megawatt strøm til Danmark.

Forligskredsen bag Energiaftalen har nu besluttet, at den første af de tre havvindmølleparker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord. Havvindmølleparken skal kunne levere minimum 800 megawatt strøm og forsyne omkring 800.000 danske husstande med strøm.

Danmarks største havvindmøllepark udbydes i 2019

Havvindmølleparken, der skal hedde Thor, bliver Danmarks hidtil største havvindmøllepark.

Havvindmølleparken udbydes i løbet af 2019 og skal tilsluttes elnettet mellem 2024 og 2027. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet oplyser, at havvindmølleparken forventes at skabe 8.200 arbejdspladser i anlægsfasen.

Om opførelsen af den nye havvindmøllepark siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt: ”I dag tager vi et syvmileskridt på Danmarks vej mod klimaneutralitet. Den kommende havvindpark bliver vores klart største, og den vil levere et stort bidrag til lokal vækst og den grønne omstilling”.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner