SAS og en række andre flyselskaber pålægges endnu en gang milliardbøde for deltagelse i Air Cargo-kartellet.

Retten (EU) har den 30. marts 2022 truffet endnu en afgørelse i sagen om det såkaldte Air Cargo-kartel, som SAS og en række andre flyselskaber har deltaget i. Retten annullerer delvist EU-Kommissionens seneste afgørelse i sagen fra 17. marts 2017. Rettens dom har blandt andet betydning for fastsættelsen af den bøde, som SAS idømmes.

Den 9. november 2010 pålagde Kommissionen 11 flyselskaber, herunder SAS, bøder for knap 800 mio. euro for ulovlig kartelvirksomhed på markedet for luftfragt i perioden 1999-2006. Kommissionen fandt, at de deltagende selskaber havde koordineret priser på brændstof- og sikkerhedstillæg.

Retten annullerede Kommissionens afgørelse og samtlige bøder i sagen i december 2015, da Retten fandt, at Kommissionens afgørelse var selvmodsigende. Kommissionen skulle derfor behandle sagen igen.

På den baggrund traf Kommissionen den 17. marts 2017 en ny afgørelse med samme resultat og bødefastsættelse som i afgørelsen fra 2010. Det vil sige, at Kommissionen igen fandt, at SAS og de øvrige flyselskaber havde overtrådt konkurrencereglerne og idømte flyselskaberne bøder. Selvmodsigelserne i dommen var dog blevet rettet.

Milliardbøder fastholdt for Air Cargo-kartellet

Flyselskaberne ankede Kommissionens afgørelse fra marts 2017 til Retten, der nu har truffet afgørelse i sagen (marts 2022). For størstedelen af flyselskabernes vedkommende ændrer Rettens afgørelse ikke på, at flyselskaberne har overtrådt konkurrencereglerne ved at indgå ulovlige prisaftaler. Rettens afgørelse har for de fleste flyselskabers tilfælde derfor kun betydning for bødefastsættelsen.

Retten fastholder for en del af flyselskaberne (France-KLM, Air France, Lufthansa m.fl., Singapore Airlines og Singapore Airlines Cargo) de idømte bøder i sin helhed. De idømte bøder for disse flyselskaber står derfor ved magt.

Med forskellige begrundelser annullerer Retten dog dele af Kommissionens afgørelse for flyselskaberne Japan Airlines, Air Canada, British Airways, Cathay Pacific Airways, SAS Cargo Group m.fl., Latam Airlines Group og Lan Cargo.

I sagen vedrørende SAS Cargo Group m.fl. ændrede Retten beregningen af bødens størrelse. I modsætning til Kommissionen fandt Retten nemlig, at selskabernes omsætning på ruter, der alene blev betjent nationalt i Danmark, Sverige og Norge, også skulle medregnes ved fastsættelsen af bødens størrelse. Det skyldtes, at også indenrigsruter var omfattet af kartellet. Retten foretog derfor en ny beregning af bøden, der medførte en ny fordeling af bøderne mellem selskaberne i SAS-koncernen.

Den samlede bøde, som SAS Cargo Group m.fl. blev idømt, var dog cirka samme størrelse som hidtil - det vil sige i omegnen af en halv milliard kroner.

Sag om Air Cargo-kartellet er nu afsluttet

Da sagskomplekset begyndte i 2010, var det det hidtil største sagsanlæg om karteller i EU's historie. Efter Kommissionens afgørelse i 2010 fulgte således en strøm af klager fra virksomheder, som havde brugt flyselskaber til fragt. Sagskomplekset har derfor skabt øget opmærksomhed på området, hvilket formentlig også skal ses i lyset af de store bøder, som det har givet anledning til. Selv om Rettens seneste dom sætter et foreløbigt punktum, kan det derfor ikke udelukkes, at der i fremtiden kommer lignende sager af endnu større omfang.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat