Marie Løvbjerg rådgiver om konkurrenceret, udbudsret samt statsstøtte – både i EU-retligt og nationalt perspektiv. Hun rådgiver derudover om offentlige private samarbejder og generel EU-ret. Marie har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor hun særligt har arbejdet med overtrædelser af dansk og europæisk konkurrencelovgivning, fusioner og statsstøttesager. Hun var desuden tilknyttet styrelsens kartelteam.