Marie Løvbjerg er specialiseret inden for konkurrenceret og statsstøtteret. Hun rådgiver om alle aspekter af konkurrence- og statsstøttereglerne samt sagsprocesser ved de danske konkurrencemyndigheder, Europa-Kommissionen og domstolene.

Marie har særligt erfaring med konkurrenceretten inden for brancheorganisationer, industri, detail og FMCG, hvor hendes rådgivning omfatter overtrædelsessager, complianceprocedurer, konkurrenceerstatningssager, undervisning og generelle juridiske vurderinger. Marie rådgiver også om konkurrenceretlige aspekter af distributionskontrakter og onlinesalg. Hun har desuden betydelig erfaring med håndtering af fusionssager ved de danske konkurrencemyndigheder og Europa-Kommissionen.

Inden for statsstøtteområdet har Marie stor erfaring med at rådgive både kommuner, offentlige enheder og private virksomheder. Marie bistår med at sikre, at støtten er lovlig, herunder hvordan statsstøtte skal behandles, og hvornår man kan opnå fritagelse af støtte, fx efter gruppefritagelsesforordningen. Hun har især erfaring med statsstøtte inden for sport og kultur, luftfart samt forskning og innovation.

Marie har desuden erfaring med overtrædelser af dansk og europæisk konkurrencelovgivning, fusioner og statsstøttesager fra sin ansættelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hun var desuden tilknyttet styrelsens kartelteam. Hun har derfor dyb indsigt i, hvordan konkrete sager og politiske forslag behandles ved konkurrencemyndighederne. Derudover har Marie været med til at tilrettelægge og gennemføre kontrolundersøgelser (såkaldte dawn raids).

Marie underviser i konkurrence- og statsstøtteret på kommercielle kurser, bl.a. for JUC og en række brancheorganisationer.

Marie Løvbjerg er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Competition/European Law
Legal 500 - Recommended lawyers

Andreas Christiansen and Marie Løvbjerg are very talented competition and  distribution lawyers.

Legal 500, 2024

She has expert know-how.

Chambers Europe, 2024

Marie Løvbjerg has excellent industry knowledge for FMCG, is pragmatic, a good speaker and nice to work with.

Legal 500, 2022

Extremely responsive, hands-on and business-focused.

Chambers, 2021

Nyheder