M&A har skabt stor aktivitet hos Horten i løbet af 2023, og udviklingen ser ud til at fortsætte i 2024. Virksomheder handles, og selskaber skifter ejere – men hvorfor vælger parterne at komme til Horten for rådgivning om transaktionerne? Og er omverdenens opfattelse af det gamle advokathus ved at ændre sig? Vi har sat partner Mikkel Primdal Kæregaard og director Marie Funch Lind stævne for at få svar.

Markedet for virksomhedshandler har i 2023 været mere volatilt end de seneste 3-4 år. Det kan Mikkel Primdal Kæregaard og Marie Funch Lind, to af Hortens mest markante M&A-profiler, tale med om. Men de peger samtidig på, at selvom aktiviteten har været udfordret det seneste år, så oplever flere typer af virksomheder fremgang.

Vigtige områder i vækst

”Biogasanlæg, renewables og teknologi, der faciliterer den grønne omstilling, er eksempler på virksomheder, der overdrages mange af for tiden, og vi ser god appetit blandt investorerne til at involvere sig i nye projekter. Det er ikke helt samme billede, der tegner sig for de traditionelle industrier, hvor aktivitetsniveauet er på et andet, mere afdæmpet niveau. Og den tendens vil nok kun forstærkes fremover,” forklarer Marie Funch Lind og fremhæver en række områder, som lige nu vækster mærkbart: ESG, klimaprojekter, tech samt kunstig intelligens.

Netop kunstig intelligens står højt på Hortens dagsorden i øjeblikket, både når det kommer til de emner, klienterne efterspørger rådgivning omkring, men også i forhold til husets interne arbejdsgange, hvor flere pilotprojekter allerede nu giver mere effektiv sagsbehandling og hurtigere dokumenthåndtering:

”AI giver mening for os, og det giver mening for klienterne,” siger Mikkel Primdal Kæregaard og fortsætter:

”Det frigiver tid, som vi så kan bruge på dét, der virkelig skaber værdi, og dét, der virkelig kan gøre en forskel i en virksomhedshandel.”

Flad struktur giver smidigt system

Men hvorfor er det så lige Horten, som klienterne søger rådgivning hos, når disse virksomhedshandler skal gennemføres? Marie Funch Lind mener, at svaret bl.a. andet skal findes i den Hortenske organisationskultur:

”Jeg hører ofte fra klienter, at når du træder ind i det her hus, så mærker du effekten af den flade struktur, som gennemsiver Horten. Her er det ikke kun partnerne, der kommer til orde. Alle advokater og fuldmægtige, uanset anciennitet, byder ind på løsninger af sager og er fortrolige med at kommunikere direkte med klienterne. Det skaber et smidigt workflow til gavn for klienterne.”

Analysen bakkes op af Mikkel Primdal Kæregaard, der peger på en afgørende forudsætning for, at systemet kan fungere – tillid.

”Den allervigtigste vare, Horten har på hylderne, det er tillid – eller rettere: Tillid er den altafgørende forudsætning for den rådgivning, vi tilbyder klienterne. Og tilliden findes både indadtil og udadtil. Vi stoler på hinanden, kollegaer såvel som klienter. Når jeg fortæller en klient, at de skal være særligt opmærksomme på fem udfordringer ud af de 100, der er identificeret i processen og i en kompleks kontekst, så skal de kunne lade de resterende 95 ligge, i fuld tiltro til at det er den rigtige rådgivning. Det er et spørgsmål om tillid og noget, vi kæmper for at gøre os fortjent til hver eneste dag.”

Løsninger frem for problemer

De to M&A-profiler beskriver begge en oplevelse af, at omverdenens opfattelse af det 71 år gamle advokathus er under forandring:

”Jeg føler, at der er ved at ske noget ved den måde, folk ser Horten på,” siger Marie Funch Lind og suppleres af Mikkel Primdal Kæregaard:

”Vi har altid haft et ry for at være dem med den høje faglighed og de gennemarbejdede notater. Dygtige, men også lidt formelle i vores tilgang til løsninger. Nu ser vi, at vi i højere og højere grad også tilvælges, fordi vi inddrager kommercielle aspekter i vores rådgivning. Vi har fået alle husets fagområder til arbejde uhyre godt sammen på tværs, så vi kan bringe samtlige kompetencer i spil, når vi sidder med en problemstilling. For klienterne betyder det, at de får en rådgivning, der kommer 360 grader rundt.”

Ifølge Mikkel Primdal Kæregaard handler den rådgivning ofte om det fremtidsorienterede, fremadskuende perspektiv. Ja, faktisk handler det mere om strategi end jura:

”I gamle dage skulle du som advokat kigge på en sag og så præsentere klienten for alle de røde flag. Sådan er det ikke i dag. Hortens klienter vil ikke bare have en liste over problemer; de vil se løsninger. De forventer, at vi nøje undersøger alle scenarier og så fremlægger måder, hvorpå vi kan få en given transaktion til at ske.”

Hvad er M&A?

M&A står for Mergers and Acquisitions, hvilket betyder fusioner og overtagelser. Inden for juraens verden handler det om rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, investeringer og opkøb.

Horten er en af landets førende advokathuse, når det kommer til M&A, og rådgiver om alt lige fra private equity-baserede transaktioner og venture capital til omstruktureringer og generationsskifter.

Kontakter

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Forperson for bestyrelsen

Marie Funch Lind

Director, advokat