I respekt for vores samarbejde med offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber mv. over hele Danmark ønsker Horten med denne orientering at besvare nogle af de alvorlige spørgsmål, som TV2's programserie "Den sorte svane" giver anledning til.

Baggrund

Torsdag den 2. maj modtog Hortens ledelse en mail fra TV2 angående udtalelser, som daværende partner og advokat i Horten, Nicolai Dyhr, fremsætter i den nu offentliggjorte programserie ”Den sorte svane”. Mailen indeholdt skriftlige uddrag fra de optagede samtaler og overordnede oplysninger om programserien.

Det stod straks klart for Hortens ledelse, at der var tale om udtalelser, som på ingen måde afspejler, hvordan en advokat og partner i Horten bør agere. Den udviste adfærd er helt uforenelig med vores værdier, og Hortens ledelse valgte derfor omgående at suspendere Nicolai Dyhr – under et døgn efter henvendelsen fra TV2.

Nicolai Dyhr udarbejdede efterfølgende to redegørelser omkring forløbet. Oplysningerne heri ændrede ikke på ledelsens opfattelse af sagen, og Horten valgte derfor at afbryde samarbejdet med Nicolai Dyhr.

Horten har klart og utvetydigt taget skarpt afstand fra Nicolai Dyhrs udtalelser og er fuldstændig enig i de tilkendegivelser, der er kommet fra blandt andet Advokatsamfundet.

Tilgang

Vi har valgt en åben og ærlig tilgang til vores klienters og mediernes helt forståelige og legitime interesse i både Nicolai Dyhrs udtalelser og Hortens reaktioner herpå. Vi tog aktivt afstand fra Nicolai Dyhrs udtalelser, allerede inden serien blev offentligt tilgængelig, vi er til rådighed for mediernes henvendelser og udtaler os løbende om de spørgsmål, vi bliver stillet. Vi er vores ansvar bevidst over for offentligheden, vores klienter og vores medarbejdere.

Horten har nu igangsat processen med at få gennemført en ekstern undersøgelse af forløbet. Undersøgelsen gennemføres af en ekspert udpeget af en brancheorganisation. Desuden har Horten klart tilkendegivet at være til rådighed for Gældsstyrelsen i forventede undersøgelser af nuværende og tidligere konkursboer med Nicolai Dyhr som kurator. Og Horten vil løbende analysere og tage stilling til, hvilke andre tiltag vi kan iværksætte for at værne om vores værdier og sikre overholdelse af Hortens interne retningslinjer.

Det skal bemærkes, at hvor Nicolai Dyhr var tilknyttet Hortens afdeling for Rekonstruktion og Insolvens (dvs. konkurssager), så varetages Hortens rådgivning af landets kommuner i det allervæsentligste af afdelingen for Offentlig Regulering. Nicolai Dyhr var ikke ansvarlig for nogen af Hortens kommunale eller øvrige offentlige klienter.

Compliance

Horten har en række eksisterende complianceprogrammer, der dækker driften af vores virksomhed. Derudover har vi som konsekvens af TV2's program og de spørgsmål, vi får herom fra klienter, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt, valgt minutiøst at undersøge, hvordan vores complianceprogrammer eventuelt kan styrkes.

Vi vil gerne understrege, at Horten til fulde lever op til gældende regler om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, herunder de såkaldte KYC-processer som skal være udført, før vi påtager os sager omfattet af hvidvaskloven. Vi har tillige processer for løbende overvågning og stikprøvekontroller af vores sager og medarbejderes overholdelse af Hortens retningslinjer samt processer for underretning af politiet og Hvidvasksekretariatet.

Tillid

Når resultaterne fra de igangværende undersøgelser foreligger, deler vi dem naturligvis med vores klienter, heriblandt kommuner og andre offentlige aktører.

Selvom vores undersøgelser endnu ikke er afsluttede, kan vi allerede nu sige, at vi vil komme til at introducere nye tiltag og styrkede retningslinjer, idet vi ikke kan leve med, at der på nogen måde kan rejses tvivl om vores integritet og ansvarlighed.

Vi håber på forståelse for processen og understreger, at vi vil gøre vores yderste for at gøre os fortjent til samfundets tillid og sikre, at landets kommuner mv. også i fremtiden kan have tillid til Horten som samarbejdspartner.

Horten er en advokatvirksomhed, som består af flere end 330 dygtige og professionelle medarbejdere, vores historie går mere end 70 år tilbage, og vi har et værdigrundlag, der tager afsæt i integritet, faglighed og åbenhed. Vores værdigrundlag udgør et fast og grundlæggende fundament for kulturen i Horten og vil altid gøre det. Det vil en enkeltpersons dybt kritisable valg og handlinger ikke lave om på.Kontakter

Anders Bager Jensen

Direktør