Hortens whistleblowerordning skal sikre en fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Indberetninger til Hortens whistleblowerordning behandles fortroligt og sikkert af Hortens whistleblowerteam.

Alle interne og eksterne personer, der har en arbejdsrelation til det forhold, der indberettes om, kan foretage en indberetning til Hortens whistleblowerordning. Du kan se mere om de forhold, der kan indberettes om på whistleblowerportalen.

Information til whistleblowere om behandling af personoplysninger og whistleblowerpolitikken findes på whistleblowerportalen. Her kan du bl.a. læse, hvem der kan indberette til ordningen og om hvilke forhold.

Portalen er leveret af Whistleblower Software ApS.

Gå til Hortens whistleblowerportal