Debbie Lund beskæftiger sig primært med leasing, inkasso og finansiering.

Hun arbejder inden for kreditgivning til såvel forbrugere som erhvervsdrivende med særligt fokus på løsørefinansiering og indenretlig inddrivelse. I den forbindelse rådgiver Debbie professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter ved inddrivelse af fritstående lån, kassekreditter og løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold.

I tilknytning hertil fører Debbie desuden retssager samt forestår procedurer i fogedretten inden for erhvervsretten herunder særligt kreditaftaleretten og tvister vedrørende leasing.

Debbie forestår også tvangsauktioner.