Gitte Sneborg Alrøe yder specialiseret rådgivning inden for udbudsretten og har fra sine tidligere ansættelser i kommuner og region betydelig erfaring med bl.a. udarbejdelse og kvalitetssikring af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser, generelle udbudsretlige problemstillinger samt aktindsigt i forbindelse med udbud.

Gitte kan derfor især bl.a. tilbyde følgende til offentlige ordregivere;

  • Bistand til udarbejdelse af udbudsstrategi/planlægning af udbud
  • Projektledelse af både nationale og EU-udbud fra A-Z, herunder bl.a. styring af projektgrupper/brugergrupper
  • Bistand til processen med kontraktindgåelsen
  • Bistand til håndtering af aktindsigter
  • Udarbejdelse og/eller kvalitetssikring af udbudsmateriale, både ad hoc og ifm. projektledelse af udbud.

Gitte har desuden stor erfaring med gennemførelse af tværsektorielle udbud og fællesudbud og er derfor vant til at navigere i politisk styrede organisationer.