Henrik Stig Lauritsen er leder af Hortens afdeling for skatter og afgifter. Han yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand med dybdegående erfaring inden for blandt andet virksomhedsetablering/overdragelser, etablering af incitamentsprogrammer, hovedaktionærbeskatning, omstrukturering og generationsskifte, førelse af skattesager, rekonstruktioner, ind- og udstationeringer samt selskabsbeskatning i almindelighed. Henrik er desuden ekspert i beskatning og strukturering af investeringsforeninger og fonde.

Henrik har mange års erfaring med skatterådgivning af nationale og internationale koncerner.

Henrik har været forfatter eller medforfatter til en række artikler om skatteforhold i bl.a. Revision og Regnskabsvæsen og Ugeskrift for Skatteret.

Henrik er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Tax (Recommended Lawyer)
Chambers Europe - Tax

Competence and responsiveness.

Legal 500, 2022

News