Janne Kastrup-Larsen rådgiver om skatter og afgifter samt skatteprocessuelle emner, herunder ejendomsvurdering og -beskatning.

Janne fører sager om afgørelser fra Skatteforvaltningen ved de almindelige domstole og de administrative klageinstanserne, herunder Landsskatteretten.