Janne Kastrup-Larsen rådgiver om ejendomsvurdering, ejendomsbeskatning og skatteprocessuelle emner.

Fører sager om afgørelser fra Skatteforvaltningen ved de almindelige domstole og de administrative klageinstanserne, herunder Landsskatteretten.