Jeanette Torp beskæftiger sig primært med leasing, finansiering og specialinkasso både inden for undervisning, rådgivning og retlig behandling.

Jeanette Torp er specialiseret inden for kreditretten og finansiering til såvel forbrugere som erhvervsdrivende med særligt fokus på løsørefinansering og retlig behandling. I den forbindelse rådgiver Jeanette professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter, der knytter sig til kreditaftaler - med særligt fokus på løsørefinansering herunder fritstående lån, kassekreditter, købekontrakter med ejendomsforbehold, kreditkøb mm. samt leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold.

I tilknytning hertil fører Jeanette tillige adskillige retssager samt forestår retlige procedurer i fogedretten inden for erhvervsretten herunder særligt kreditaftaleretten og tvister vedrørende leasing.

Desuden har Jeanette stor erfaring med tvangsauktioner.