Louise Letman rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter indenfor arbejds- og ansættelsesretten både i forholdet mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster. Hun er særligt specialiseret i udarbejdelse af aftaler vedrørende medarbejderes ansættelsesforhold - herunder incitamentsordninger, ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler mv.

Louise beskæftiger sig også med rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med forskels- og ligebehandling, incitamentsordninger, opholds- og arbejdstilladelser samt virksomhedsoverdragelse.

Louise har tidligere arbejdet i Hortens GDPR-team, og hun har derfor også et indgående kendskab til HR-relateret databeskyttelse.

Louise har ligeledes erfaring med de ansættelses- og persondataretlige aspekter i forbindelse med advokatundersøgelser.