Louise Letman rådgiver om alle aspekter af databeskyttelse, herunder både i forhold til enkelte behandlinger og større complianceprojekter. Louise har således flere års erfaring med praktisk gennemførelse af complianceprojekter, som bl.a. indebærer udarbejdelse og implementering af politikker og procedurer omkring persondatabehandling, gennemførsel af risikovurderinger og konsekvensanalyser og generelle compliancetjek.

Louise har en baggrund inden for arbejds- og ansættelsesret, og hun har derfor også et indgående kendskab til HR-relateret persondata.

Derudover har Louise særlig ekspertise i virksomheder inden for den finansielle sektor.