Marianne Dauding yder specialiseret rådgivning inden for udbudsretten og har fra sine tidligere ansættelser i en kommune og et anlægsselskab betydelig erfaring med bl.a. udarbejdelse og kvalitetssikring af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser, generelle udbudsretlige problemstillinger samt aktindsigt i forbindelse med udbud.

Marianne kan bl.a. tilbyde følgende til offentlige ordregivere:

  • Bistand til udarbejdelse af udbudsstrategi/planlægning af udbud
  • Projektledelse af både nationale og EU-udbud fra A-Z, herunder bl.a. styring af projektgrupper/brugergrupper
  • Udarbejdelse og/eller kvalitetssikring af udbudsmateriale, både ad hoc og ifm. projektledelse af udbud
  • Bistand til processen med kontraktindgåelsen
  • Bistand til håndtering af aktindsigter

Marianne har erfaring med udbud af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Hun har erfaring med gennemførelse af tværsektorielle udbud og er vant til at navigere i politisk styrede organisationer.