Mette Schøler beskæftiger sig med det finansieringsretlige område og primært med løsørefinansiering, herunder særligt leasing og kreditaftaleretlige spørgsmål.

I den forbindelse fører Mette løbende en række retssager og forestår procedurer i fogedretten inden for erhvervsretlige emner, herunder vedrørende finansiering, leasing og kautionsforhold. Mette forestår også tvangsauktioner.

Mette har desuden erfaring med rådgivning om databeskyttelsesret og samspillet med det finansieringsretlige område.