Steffan Møllerskov Christiansen beskæftiger sig primært med det finansieringsretlige område, herunder kreditaftaleretlige emner og leasing.

I den forbindelse fører Steffan bl.a. løbende retssager - særligt om større pengeinstitutkrav. Derudover forestår han procedurer i fogedretten inden for retsområder som finansiering, leasing, kaution, forældelse mv.