Stine Pedersen beskæftiger sig særligt med de erstatning- og forsikringsretlige områder. Hun har med sine ansættelser i advokatbranchen og forsikringsbranchen solidt kendskab til og bred erfaring med at rådgive, sagsbehandle og føre retssager i tvister om forsikringsforhold vedrørende privat- og erhvervsforsikringer samt regressager, ansvarssager og skadessager, herunder tingsskader. Hun er særligt specialiseret i alle slags personskadesager og bistår i sager om retlig prøvelse af myndighedsafgørelser, herunder patientskadesager.

Stines erfaring med at rådgive og bistå offentlige myndigheder, virksomheder og private personer – både skadelidte og skadevoldere, har givet hende en særlig helhedsorienteret juridisk indsigt i alle aspekter af disse sager.

Herudover har Stine bidraget med juridiske input til erstatning- og forsikringsorienterede brancheorganisationer, foreninger og selvstændige offentlige myndigheder.

På vegne af Forsikring & Pension har Stine desuden været udpeget beskikket suppleant til nævnsmøder for Ankenævnet for Patienterstatningen.