Thomas Wiborg Jakobsen har speciale i udbudsret og entrepriseret rådgiver primært inden for bygge- og anlægsbranchen lige fra opstarten og gennemførslen af et udbud, udarbejdelse af kontrakterne til afslutning af byggerierne og håndtering af eventuelle tvister, rets- og voldgiftssager.

Thomas har tidligere beskæftiget sig med transaktioner af fast ejendom, selskabsret og insolvens, som giver et solidt fundament for kompetent rådgivning af såvel bygherre som entreprenører.