Intelligente trafiksystemer (ITS) er med til at sikre en mere effektiv, sikker og bæredygtig trafik i mange kommuner. Vi sætter fokus på de forhold, du skal være særligt opmærksom på inden udbud af en ITS-platform.

Intelligente systemer som trafikstyrede signalanlæg, busprioritering og parkerings­henvisning er en del af den daglige trafikstyring i landets store byer. Udgangspunktet er, at der er tale om adskilte systemer, som kræver individuel overvågning og styring. Med en central ITS-platform, også kaldet en traffic management platform, samles kommunens overvågning og styring ét sted.

Fordelene er mange

En central ITS-platform sikrer optimeret udnyttelse af det eksisterende vejnet, hvilket kan spare kommunen for anlæg af nye veje. Samtidig kan platformen understøtte mindskning af CO2-udslippet fra ventende og accelererende biler ved at sikre trafikkens fremkommelighed gennem vejnettet. Opgradering til en central ITS-platform er derfor også en bæredygtig og klimavenlig løsning.

Undgå problemer med udbuds­loven

ITS kan styres fra en central platform med anvendelse af fælles kommunikation i styremaskinerne via såkaldte åbne protokoller. Udbudslovens § 42 inde­holder dog et forbud mod at beskrive den udbudte genstand med henvisning til et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse, en bestemt fremstillings­proces eller et bestemt varemærke. Det er således vigtigt, at kravene til plat­formens kommunikationsform ikke sker med henvisning til et bestemt fabrikat eller varemærke. I særlige tilfælde kan henvisningen til et fabrikat accepteres, hvis henvisningen efterfølges af formuleringen “eller tilsvarende”.

Tilgængelighed, svartider og bod

Trafikstyring er typisk forankret i kommunens teknik- og miljøafdeling. En ITS-platform er dog en it-leverance. Derfor er det vigtigt at sikre de nødvendige it-kontraktretlige værktøjer og vilkår i udbudsmaterialet. Fejlfri og hurtig trafikstyring er essentiel for at undgå trafikale udfordringer, hvorfor især krav til tilgængelighed og svartider bør være en central del af kontrakten. Derudover bør disse krav være bods­belagt og testet forud for idrift­sættelsen.

Tydelig afgrænsning af ansvaret

Uklarheder i udbudsmaterialet fortolkes til ugunst for ordregiver. I alle kontrakter er det derfor vigtigt at få tydeliggjort grænsen mellem leverandørens og kundens ansvar. Dette gælder især for komplicerede ydelser som en ITS-platform. Udbudsmaterialet bør derfor tydeligt angive, hvem der fx bærer ansvaret for kommunikationen og kommunikationsomkostningerne mellem platformen og kundens eksterne styre­maskiner, samt hvem der er ansvarlig for opkoblingen til disse. I tilfælde af uklarhed vil ansvaret falde tilbage på ordregiveren.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner (H)