Mange kommercielle kontrakter og transaktionsdokumenter bygger på internationale standarder, så virksomheder kan med fordel tage deres danske advokat med ud i verden.

Danske virksomheder bevæger sig i stigende grad ud i verden og opererer på global basis. De afsætter deres varer og ydelser på udenlandske markeder, de indgår aftaler med samarbejdspartnere i andre lande, og de køber og sælger virksomheder og deltager i andre store projekter uden for Danmark. I disse tilfælde vil kontrakten, der omfatter transaktionen, samarbejdet eller projektet, ofte være knyttet til et andet land end Danmark, og virksomhederne vil derfor typisk efterspørge juridisk rådgivning lokalt.

Men mange kommercielle kontrakter og transaktionsdokumenter bygger imidlertid på standarder, der anvendes i lande over hele verden. De ligner derfor hinanden, uanset hvor i verden kontrakten eller transaktionen forhandles.

Behovet for at have en lokal advokat går derfor kun på et sidste tjek af, om der måtte være bestemmelser i lokal lov og praksis, som kræver justeringer i det aftalte. Virksomheden kan derfor tage sin danske advokat med til at bistå – også selvom rådgivningen sker på udebane.

Dette kan have flere fordele for virksomheden:

  • Hvis den danske advokat kender virksomheden indgående, skal en ny advokat i udlandet ikke bruge tid og ressourcer på at sætte sig ind i virksomhedens forhold, produkter/ydelser, markedsforhold, risikovillighed osv. Virksomhedens danske advokat taler med den udenlandske advokat – og giver den udenlandske advokat lige præcis de informationer om virksomheden mv, som er nødvendige for at lave tjekket af lokal ret og praksis. På den måde kan der spares både tid og penge.
  • Kommunikationen mellem advokaten og virksomheden kan ske på dansk - uden risiko for at noget bliver "lost in translation". Selvom kommunikation på engelsk generelt er muligt globalt, vil der være en lille om end uundgåelig risiko for, at afgørende detaljer fortabes eller misforstås.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken dansk advokat man allierer sig med, når det gælder internationale engagementer. Her skal man sikre sig, at nogle få men nødvendige forhold er til stede:

  • Ud over at være specialist på det område transaktionen, projektet eller samarbejdet angår, er det vigtigt, at advokaten er vant til at arbejde internationalt med de relevante strategiske og juridiske udfordringer, som opgaven omfatter. Det samme gælder advokatens forståelse for og erfaring med internationale forhandlinger samt kulturelle og forretningsmæssige forskelle, og det giver sig selv, at fuldkommen beherskelse af juridisk engelsk på skrift og i tale er et krav.
  • Den danske advokat skal have et solidt netværk af udenlandske advokatforbindelser, som den danske advokat kender og har arbejdet med før, og som kan lave det lokale tjek af kontrakten. På den måde kan den danske advokat sikre, at det er den rigtige lokale advokat, der bliver valgt til opgaven.

Forfattere

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Andreas Schønbeck

Partner