Andreas Schønbeck og Jonas Eigil Nielsen, begge nye partnere i Horten, har forskellige forudsætninger for arbejdet som juridisk rådgiver. Den ene er kommet til efter mere end ti år i vindenergibranchen, mens den anden har haft hele sin karriere i Horten. Præcis dét har vist sig at give gode forudsætninger for et tæt samarbejde.

Som inhouse-advokat hos nogle af verdens førende on- og offshore vindmølleproducenter har Andreas Schønbeck fået indsigt i en branche og dens interne dynamikker, som kan være svær at få på andre måder end ved selv at have været en del af branchen.

”Jeg har set indefra, hvordan rådgivning bliver en del af beslutningsprocessen, og det giver naturligt en fordel i forhold til min egen – nu eksterne – rådgivning. Men den største fordel er, at jeg ved, hvordan forsyningskæderne er bygget op, hvordan processerne omkring projekterne foregår, og hvem nøgleaktørerne er. For den viden prøver jeg nu at bruge til at hjælpe virksomhederne bedst muligt og også til at være proaktiv og kunne forudse, hvornår der kan være brug for ekstern rådgivning,” siger Andreas Schønbeck, der er specialiseret i komplekse kontrakter og projekter inden for vedvarende energi.

Klassisk modspil og god dynamik

Andreas Schønbeck blev udnævnt til partner i Horten i 2022. Her fandt han snart ind i et dynamisk og tillidsfuldt samarbejde med Jonas Eigil Nielsen, der har gået den mere klassiske vej til at blive partner. Jonas Eigil Nielsen startede som student i Horten i 2011, og 1. januar 2023 blev han i en alder af 35 år udnævnt til juniorpartner med speciale i M&A. Noget af det, de to partnere har fundet arbejdsmæssigt sammen om – udover en god kemi og en ufiltreret omgangstone – er forretningskendskab i bred forstand og erfaring med risikovurderinger og forhandlingsforløb.

”Det passer rigtig godt sammen, når vi møder virksomheder, fx i energi- og forsyningsbranchen, hvor der særligt i disse år er mange projekter, som har ambitioner om at få mere flyvehøjde gennem ny kapital. Men det giver os også gode forudsætninger for at udfordre hinanden på, hvordan vi forstår juraen, og hvilke muligheder vi ser i de konkrete sager, siger Jonas Eigil Nielsen, som har base i Hortens afdeling i København.

At ingen af de to partnere er tilbageholdende, var hovedårsag til, at de begyndte at arbejde sammen om forretningsudvikling.

”Vi havde først kun kontakt i forbindelse med nogle enkelte sager, fordi vores fagområder i sig selv ikke umiddelbart havde så meget overlap. Men gradvist fornemmede vi begge, at vi havde en god dynamik drevet af den samme nysgerrighed og ambition om at få Hortens ekspertise ud at leve hos virksomheder, der vil fremad. Særligt i den branche, jeg kender til. Det gjorde forretningsudvikling til en helt oplagt disciplin at arbejde sammen om. Her hjælper det nemlig ikke at sidde på hænderne,” supplerer Andreas Schønbeck, som arbejder fra Hortens kontor i Aarhus.

Nysgerrighed frem for alt

Det er stadig inden for energi- og forsyningssektoren, de to advokater primært arbejder sammen. Men fordelene ved at være initiativrig gælder inden for alle felter i advokatbranchen.

”Der er ikke mange kunder, der kommer ind ad døren helt af sig selv. Som rådgiver må man gøre en ekstra indsats. Juridisk rådgivning er noget, man tilbyder aktivt og måske endnu mere i dag end for fx 10-20 år siden. Ofte fordi virksomhederne ikke kender til deres juridiske udfordringer endnu og dermed ikke kan identificere lige præcis, hvor der er brug for at finde en løsning. Her kan det være godt med et nysgerrigt blik udefra. Men før vi kan få lov til at kaste det blik, må vi være opsøgende og interessere os for virksomhederne i det hele taget,” siger Jonas Eigil Nielsen.

Det samme oplever Andreas Schønbeck: ”Hvis man har øjne og ører åbne i de rigtige fora, er det mere sandsynligt, at man opdager, at en interessant virksomhed eksempelvis vil i gang med at fremskaffe kapital til vækst, og som er på vej ind i et forhandlingsforløb med investorer, hvor Hortens juridiske rådgivning netop kunne blive relevant. Det er også væsentligt for i det hele taget at holde sig opdateret.”

Men ét er, at branchen har ændret sig, noget andet er, om de interne rammer tillader en aktiv og opsøgende tilgang til rådgivningen, som ikke nødvendigvis er styret af rigide formelle processer og bestemte måder at gøre tingene på.

”Der er ikke én form på vores samarbejde. Vi kan sparre om konkrete detaljer, men det kan også være, at den ene ringer, fordi han har set et opslag på LinkedIn eller hørt noget i markedet, hvor en virksomhed vil satse på en ny teknologi og dermed bevæger sig ind i et felt, hvor vi har ekspertise. Så prøver vi det af. Det kræver, at vi har tillid til hinanden, men også fra Horten, som vi jo repræsenterer. Heldigvis er det et hus, som i det hele taget er præget af stor nysgerrighed og fleksibilitet,” siger Andreas Schønbeck.

Kontakt

Jonas Eigil Nielsen

Partner

Andreas Schønbeck

Partner