Alle landets domstole er kommet på den digitale sagsportal. Hos Horten oplever vi, at overgangen til digital forberedelse af retssager alt i alt er forløbet ret gnidningsfrit, selvom ændring af vaner og arbejdsgange selvfølgelig har krævet en vis struktureret indsats.

Vi hører fra mange af vores kunder, at de er glade for muligheden for selv at kunne følge direkte med i retssagens for­beredelse og kommunikationen med retten.

Det første års erfaringer med sags­portalen har dog også givet anledning til et par opmærksomheds­punkter, som er nyttige at huske på – både forud for og under forberedelsen af en retssag på den digitale sagsportal.

Pas på fristen, hvis du selv kvitterer for en stævning på portalen!

Når en borger eller en virksomhed bliver stævnet, får man via e-boks besked om, at man er part i en retssag, og at man skal logge på minretssag.dk med NemId eller med­arbejdersignatur.

Den borger eller medarbejder, der logger på, kan selv kvittere for stævningens modtagelse. Gør man det, fastsætter systemet automatisk en frist på 14 dage for at afgive svarskrift, og hvis denne frist overskrides, afsiger retten dom i henhold til sagsøgers påstand (“udeblivelsesdom”). Det er derfor vigtigt, at man kontakter sin advokat, inden der kvitteres for stævningen, så advokaten får mulighed for at håndtere sagen og blandt andet sørger for, at alle frister overholdes.

Hvilke medarbejdere skal have adgang til sagen på sagsportalen?

Alle medarbejdere med en medarbejder­­signatur kan som udgangspunkt tilgå sagen på minretssag.dk. Dette er ikke altid ønskeligt, blandt andet fordi nogle retssager kan indeholde dokumenter med fortrolige oplysninger. Virksomhedens NETS-administrator kan opsætte rettighedsgrupper, der begrænser adgangen til sagsportalen til relevante medarbejdere.

Hvem skal automatisk adviseres om nyt på sagen?

Når der sker nyt i en verserende sag på sagsportalen, modtager alle sagens parter og advokater en mail med advisering om, at der er nyt i sagen. Det er dog muligt at fravælge sådanne adviseringer. Fx kan man aftale med sin advokat, at advokaten (som hidtil) orienterer, når der er relevant nyt, som parten skal forholde sig til.

Upload dokumenter i god tid inden fristen!

Frister fastsat af retten skal naturligvis overholdes. Fristen udløber den af retten fastsatte dag kl. 23:59.
Vi har oplevet, at systemet i perioder arbejder meget langsomt. Pas derfor på med at vente til sidste øjeblik med at uploade dokumenter på sagsportalen. Kommer dokumenterne for sent, kan det have udeblivelsesvirkning.

Vær opmærksom på PERSON­OPLYSNINGER!

Databeskyttelsesreglerne gælder også for retssager, der behandles på minretssag.dk. Det indebærer, at der skal være fokus på, at der ikke uploades personoplysninger til retten, som ikke er relevante for behandlingen af rets­sagen. CPR-numre på andre end parterne i en retssag vil oftest ikke være relevante for en retssags behandling og bør derfor ikke uploades.

Forfattere

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat

Pernille Fromholt Viggers