Kommunerne beholder opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter frem til 2024. Et samarbejde med Horten kan nedbringe borgernes restancer til kommunen.

I januar 2017 vedtog Folketinget en ændring af gældsinddrivelsesloven, som medførte, at kommunerne skulle varetage inddrivelsen af fortrins­berettigede kommunale krav – herunder ejendoms­skatterestancer. Kommunale pante­fogeder kunne herefter selv foretage udlæg i fast ejendom og om nødvendigt begære ejendommen solgt på tvangsauktion.

Opgaven med at inddrive kommunernes restancer var siden 2005 blevet vare­taget af SKAT (nu Gældsstyrelsen), men det udskældte EFI-system havde medført, at restancerne hobede sig op, og pengene manglede i kommunekassen.

Efter planen skulle opgaven med ind­drivelse af ejendomsskatterestancer gå tilbage til Gældsstyrelsen pr. 1. januar 2020, men da resten af boligskatte­forliget er udskudt tre år, beholder kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskatterestancer frem til 2024.

Digital løsning til inddrivelse af ejendomsskatterestancer

Horten bistår en række kommuner med inddrivelse af ejendoms­skatterestancer og andre fortrins­berettigede krav. Vores tekniske set-up sikrer, at alle sager behandles i et automatisk workflow, som kræver et minimum af mandetimer fra kommunerne.

Skræddersyet til KMD Opus Debitor

Hovedparten af landets kommuner bruger KMD’s system “Opus Debitor”, og derfor er grundstammen i vores digitale bistand med inddrivelsen et it-system, der er skræddersyet til at modtage dataudtræk fra KMD Opus Debitor.

Vores systemintegration med KMD Opus Debitor er udviklet, så kommunens sager automatisk oprettes i Hortens system. Det er derfor ikke nødvendigt at sende fysiske dokumenter eller e-mails. Systemintegrationen sikrer også en daglig ajourføring af alle aktive sager, så sagerne altid er opdaterede med yderligere rater og renter, som kan medtages under tvangsauktionen, samt indbetalinger modtaget hos kommunen.

Berigelse af data

Horten gennemfører automatisk validering og berigelse af ejendomsdata fra LIFA A/S Landinspektører, som er dataleverandør til OIS, og dermed har vi altid korrekte ejendomsdata. Hortens inddrivelsessystem sikrer desuden en løbende opdatering af informationer om ejerne fra bl.a. Kreditvagten, Debitor Registret, RKI, Tingbogen og Stats­tidende.

Følg sagerne online 24/7

Kommunerne har kiggeadgang til Hortens sagsbehandlingssystem via vores inkassoportal, hvilket giver mulighed for, at kommunerne 24/7 kan følge med i alle deres egne sager, der er sendt til inddrivelse. Her kan kommunerne endvidere uploade dokumenter samt se og downloade korrespondance med borgeren og få procesrapporter til brug for anmodninger om aktindsigt og til rapportering til det politiske lag.

Fald i ejendomsskatte­restancerne

“Hjemtagelsen” af inddrivelsesopgaven har medført mange ændringer hos landets kommuner, og det har også betydet et betydeligt fald i blandt andet ejendomsskatterestancerne. Når kommunerne konstaterer, at borgerne ikke betaler inden den fastsatte frist og derfor har foretaget udlæg i borgernes respektive ejendomme, overtager Horten sagsbehandlingen. Næsten halvdelen af kommunernes sager løses ved ind­betaling af de skyldige beløb, efter Horten – på baggrund af udlægsbladet – har sendt en inkassoskrivelse til borgeren. Derved undgås en tvangs­auktion.