Sælgers loyale oplysningspligt og købers undersøgelsespligt – udvalgte problemstillinger i lyset af nyere retspraksis.

Med afsæt i ny retspraksis behandler artiklen to problemstillinger inden for emnet sælgers oplysningspligt og købers undersøgelsespligt i form af 1) betydningen af køberens status som professionel ved bedømmelsen af rækkevidden af køberens undersøgelsespligt, og 2) spørgsmålet om en forbrugerkøbers identifikation med sin professionelle rådgiver.

Forfattere

Kasper Kabel Revsbech

Advokat