Sælgers loyale oplysningspligt og købers undersøgelsespligt – udvalgte problemstillinger i lyset af nyere retspraksis.

Med afsæt i ny retspraksis behandler artiklen to problemstillinger inden for emnet sælgers oplysningspligt og købers undersøgelsespligt i form af 1) betydningen af køberens status som professionel ved bedømmelsen af rækkevidden af køberens undersøgelsespligt, og 2) spørgsmålet om en forbrugerkøbers identifikation med sin professionelle rådgiver.