Bogen giver et overblik over gældende ret på området og sætter fokus på de mest hyppige problemstillinger vedr. indgåelse af og tvister omkring fortrolighedsaftaler.

Fortrolighedsaftaler er en faktor i stort set alle kommercielle transaktioner, der indebærer udveksling af information, og spiller en rolle på en lang række formueretlige områder. Samlet set sikrer fortrolighedsaftaler, at udveksling af fortrolige oplysninger kan finde sted på en effektiv og nem måde, uden at parterne skal bruge ekstra ressourcer på at gardere sig imod misbrug.

Forfatter

Andreas Schønbeck

Partner