Alle, der beskæftiger sig med immaterialretlige forhold i teori og praksis, er opmærksomme på, at løsningen af immaterialretlige problemstillinger ofte kræver, at man anvender regler fra andre juridiske discipliner. Bogen indeholder en bred fremstilling af de spørgsmål, som opstår, når immaterialret kombineres med andre retsområder.

Ordet "crossover" i bogens titel er hentet fra musikkens verden, hvor det bruges som genrebetegnelse om musik, der på markant vis blander stilarter, der normalt opfattes som forskellige. I bogens 16 kapitler kombineres immaterialret med andre mere eller mindre juridiske discipliner som for eksempel skatteret, arveret, insolvensret og due diligence. Bogens forfattere er alle professionelle rådgivere med mange års erfaring inden for deres respektive specialeområder.

Partner Piya Mukherjee, leder af Hortens afdeling for Rekonstruktion og Insolvens, har bidraget med et afsnit om sikkerhed, individualforfølgning og universalforfølgning i immaterielle rettigheder.

Gennem sit mangeårige virke som kurator i konkursboer har Piya kunnet konstatere, at værdierne i virksomheder fra at være tilknyttet produktionsudstyr, fast ejendom og andet fysiske gods, er overgået til primært at være tilknyttet aktiver af immateriel art. Inddrivelses- og insolvenslovningen er dog ikke fulgt med i denne udvikling, hvilket giver en del udfordringer – såvel her i landet som i den øvrige del af verden.

Immaterialretlig crossover er fjerde bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse).

Forfatter

Piya Mukherjee

Partner (L)