"Juridisk formularbog" indeholder en præcis gennemgang af et meget omfattende antal juridiske emner inden for bl.a.

  • person-familie arveret
  • fast ejendom
  • selskabsret
  • formueret
  • entrepriseret
  • ansættelsesret
  • immaterialret
  • procesret
  • forvaltningsret
  • persondataret

Tekstdelen er suppleret med mere end 520 tilhørende formularer.

Redaktion og bidragydere

Over 50 fremtrædende juridiske eksperter har medvirket ved udarbejdelsen af bogen under redaktion af:

Præsident, Østre Landsret, Bent K. Carlsen.
Professor dr.jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet.
Direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller.
Fra Horten har Eigil Worm, senioradvokat, skrevet, "Fast ejendom, Servitutter".

Målgruppe

Bogen henvender sig til enhver, der dagligt - eller lejlighedsvis - beskæftiger sig med praktiske juridiske spørgsmål, og som har behov for en præcis gennemgang af reglerne med tilhørende praktiske forslag i form af formularer.

Forfatter

Eigil Worm

Senioradvokat (L)