Konkurrenceretten i EU behandler de EU-konkurrenceretlige regler for virksomhederne. I denne 2. udgave analyseres også de seneste års omfattende ændringer af de EU-konkurrenceretlige regler.

De EU-konkurrenceretlige regler for virksomhederne vedrører EF-traktatens artikel 81 om konkurrencebegrænsende aftaler, artikel 82 om misbrug af en dominerende markedsposition, artikel 86 om offentlige virksomheder samt reglerne om fusionskontrol. Endvidere behandles procedurereglerne for behandlingen af konkurrencesager og fusioner. I tilknytning hertil behandles den konkurrenceretlige regulering i EØS-landene.

De seneste års omfattende ændringer af de EU-konkurrenceretlige regler betyder blandt andet, at håndhævelsen af artikel 81 og 82 nu foretages decentralt; i Danmark af Konkurrencestyrelsen og de almindelige domstole. Der er vedtaget en ny gruppefritagelse for teknologioverførselsaftaler, der bringer disse aftaler på linie med de øvrige gruppefritagelser. Fusionskontrolreglerne er undergået væsentlige forandringer. Kommissionen har udsendt nye meddelelser og retningslinier og truffet mange nye beslutninger, og fællesskabsdomstolene har afsagt mange nye domme. På alle bogens områder er der gennem de nye regler og det øvrige nye materiale sket en væsentlig videreudvikling af EU-konkurrence-retten, denne udvikling afspejler sig i alle bogens kapitler, og den har nødvendiggjort en hel eller delvis omskrivning af flere af bogens kapitler.

Indhold

 • Forord til 2. udgaven
 • Formål, retskilder og økonomisk fundament
 • Anvendelsesområdet
 • Det relevante marked
 • Konkurrencebegrænsende aftaler - traktatens artikel 81
 • Særligt om horisontale aftaler
 • Særligt om vertikale aftaler
 • Særligt om immaterialretsaftaler
 • Misbrug af dominerende stilling - traktatens artikel 82
 • Fusionskontrol
 • Offentlige virksomheder tillagt "særlige eller eksklusive rettigheder"
 • Medlemsstaternes loyalitetsforpligtelse
 • Procedure og håndhævelse
 • EØS-avtalen
 • Bilag

Forfatter

Andreas Christensen

Partner (H)

Øvrige forfattere:
Caroline Heide-Jørgensen
Simon Evers Hjelmborg
Jan Magne Langseth m.fl.