Scandinavian Employment Law (2. udgave) beskriver de vigtigste aspekter af ansættelsesret i Danmark, Norge og Sverige:

 • En overordnet beskrivelse af den skandinaviske model
 • Jurisdiktioner og valg af værneting i ansættelsesforhold over grænser
 • Regler vedrørende opholds- og arbejdstilladelser
 • Krav til medarbejderens tjenesteattester
 • Aflønning, bonus og aktieaflønning
 • Regler vedrørende skat og sociale bidrag
 • Medarbejderens ret til at holde fri i forbindelse helligdage, ferie, sygdom, barselsorlov mv.
 • Konkurrencebegrænsende aftaler
 • Ansættelsesforholdets ophør
 • Sundhed og sikkerhed på arbejdet
 • Kollektive afskedigelser
 • Virksomhedsoverdragelser

I bogen sammenlignes reglerne i de tre skandinaviske lande med hovedvægt på vigtige forskelle og ligheder.

Bogen er målrettet HR-afdelinger, HR-jurister og andre, der arbejder med ansættelsesret i skandinavisk regi. Bogen bliver brugt som pensum på Aarhus Universitet i faget HR Policies and Law.

Forfattere

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)