Partner i Horten, Jan Bech, er medforfatter på en ny artikel om den store forskel på, hvordan EU-reglerne er indarbejdet i national ret selv imellem lande som Danmark og Sverige, som normalt har meget ensartede regler om insolvensret og konkurs.

Statutory priorities in the new nordic restructuring laws indeholder en sammenligning mellem US og UK regler om ”rekonstruktion” med de nordiske regler. Det primære indhold en beskrivelse af, hvordan EU-reglerne i rekonstruktionsdirektivet om rekonstruktion er indarbejdet i de nationale regler i hhv. Finland, Sverige og Danmark og særligt, hvordan reglerne om kreditor prioritet og stemmeregler er udmøntet i loven i de 3 lande.

Der er således en sammenligning af reglerne i de 3 lande, både i tekst og et skema samt en diskussion om, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt med ”absolute priority” eller ”relative priority”, eller en mellemting, (”fleksible priority”) som giver mere fleksibilitet i anvendelsen af rekonstruktionsreglerne i praksis.

Artiklen er udarbejdet på initiativ af finske Matti Engelberg og på baggrund af en aftale han har med Nordic Nasdaq Foundation. Matti er dr. Jur. og tidligere partner i Hannes Snellmann. Medforfatterne er professor, dr. Jur. Sara Göthlin fra Center for Commercial Law på Stockholms Universitet, samt professor Kim Sommer Jensen, Aarhus Universitet og partner Jan Bech, Horten.Kontakt

Jan Bech

Partner