Uddrag af God Advokatskik - domssamling med kommentarer af Jakob S. Arrevad.

Uddraget er udgivet januar 2015 til brug for Juridisk Forenings kursus: Interessekonflikter ved identifikation: Hvornår rammes advokaten af kontorfællers eller partneres opdrag?