I løbet af 11 moduler lærer du som erfaren sagsbehandler at gennemføre korrekt sagsbehandling.

Kurset "Forvaltningsretlig sagsbehandling" gennemgår de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og er koncentreret om 11 emner af særlig betydning for den daglige sagsbehandling i den offentlige forvaltning:

  • Partsbegrebet
  • Undersøgelsespligt
  • Partshøring
  • Form og begrundelse
  • Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger
  • Partsindsigt
  • Notatpligt
  • Journaliseringspligt
  • Vejledningspligt
  • Klagevejledning