På Hortens digitale udbudsplatform udbuddet.dk kan alle klienter gennemføre hele udbudsprocessen nemt og intuitivt.

Horten samarbejder med Inno:vasion om platformen, der sikrer opfyldelsen af alle de nye krav for ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Platformen muliggør en 100 % elektronisk gennemførelse af alle udbudsprocesser, tilbudsindhentninger og miniudbud omfattet af udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven på en intuitiv måde for både ordregiver og tilbudsgiver.

Horten udbyder salg af licenser til organisationer og tilbyder klienter mulighed for at gennemføre deres udbud digitalt – uden krav om køb af licenser. Det sikrer en strategisk styring af indkøbet, hvor Horten kan bistå med udarbejdelse eller kvalitetssikring af udbudsmaterialet samt strategisk og juridisk sparring med certificerede projektledere og erfarne udbudsjurister.

Kontakt Andreas Christensen på udbuddet@horten.dk eller tlf. 3334 4226 for køb af licenser, eller hvis du ønsker at høre mere om platformen og de services, vi tilbyder.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)