Her finder du en række videoer, hvor Hortens studerende giver viden videre om erstatningsret til jurastuderende på landets universiteter. I videoerne kan du høre mere om følgende emner:Videofix: Erstatningsretten


00. Introduktion til erstatningsretten

Videoen er en introduktion til erstatningsretten, herunder erstatningsrettens område, erstatning i og uden for kontrakt og et overblik over erstatningsrettens forskellige retskilder.
01. Erstatningsret: Ansattes erstatningsansvar

Ansattes erstatningsansvar reguleres overordnet set af erstatningsansvarsloven. Bestemmelserne i loven tager stilling til, hvem skadelidte kan rette et krav imod, den interne ansvarsfordeling mellem arbejdstager og arbejdsgiver, og et eventuelt regresopgør efter udbetaling til skadelidte. Det kan du lære om i denne video, hvor vi også kommer ind på begreberne lempelse af erstatningsansvaret og principalansvaret i danske lov.
02. Erstatningsret: Skadelidtes medvirken

Der kan ske nedsættelse eller bortfald af erstatningen, hvis skadelidte i større eller mindre grad har medvirket til skadens tilblivelse eller konkret har accepteret en risiko. I videoen gennemgår vi accept af risiko og egen skyld, herunder passiv identifikation.

kontakt

Mette Meirup Gregersen

HR-chef