Er du i gang med faget køberet på jurastudiet? Hortens studentergruppe deler ud af deres viden i serien "Fagligt videofix for jurastuderende". I en serie videoer gennemgår vores jurastuderende en række centrale begreber inden for køberetten. Hver video slutter med konkrete tips til din eksamen.

Examsexempler: Aftaleret, erstatningsret og køberet

Hvis du vil vide mere om, hvordan man løser en konkret opgave, opgaveteknik, struktur og sprog, kan du se mere i hæftet ExamensExempler.

Her får du både generelle eksamenstips og en gennemgang af specifikke eksempler på besvarelser inden for områderne aftaleret, erstatningsret og køberet. Det er tænkt som et inspirations- og øvelseshæfte til at træne din eksamensteknik.

Hent "ExamensExempler: Aftaleret, erstatningsret og køberet" som pdf her.

Videofix: Aftaleretten

01. Køberet - Introduktion til køberetten

I denne video får du et generelt overblik over købeloven og dens anvendelsesområde.02. Køberet - Genus og species

Sondringen mellem genus- og species er afgørende for, hvordan du løser en opgave inden for køberet, idet der gælder nogle forskellige regler, alt efter hvilken type køb der er tale om. Få helt styr på sondringen i videoen her.03. Køberet - Handels-, civil og forbrugerkøb

Det er i en køberetlig opgave vigtigt at få fastlagt, om der er tale om handels-, civil- eller forbrugerkøb, da visse dele af købeloven kun gælder fx forbrugerkøb. I denne video ser vi nærmere på, hvordan man foretager denne kategorisering.04. Køberet - Sælgers levering

Parterne skal levere deres ydelser i rette tid og på rette sted. I denne video ser vi nærmere på reglerne for sælgers levering, nærmere bestemt hvad der er det rette leveringssted og leveringstidspunkt.05. Køberet - Risikoens overgang

Hvem skal bære de økonomiske konsekvenser, hvis en salgsgenstand bliver beskadiget eller destrueret? Afgørende er, om risikoen er overgået fra sælger til køber, og det ser vi nærmere på i denne video.06. Køberet - Sælgers forsinkelse

Hvilke misligholdelsesbeføjelser kan sælger gøre gældende, når køber er forsinket med betalingen? Bliv klogere i videoen her.
07. Køberet - Købers forsinkelse

Hvilke misligholdelsesbeføjelser kan sælger gøre gældende, når køber er forsinket med betalingen. Bliv klogere i videoen her.08. Køberet - Mangelsbegrebet

Hvornår er en salgsgenstand mangelfuld i købelovens forstand? Bliv klogere i denne video.09 Køberet - Fordringshavermora

Hvad er fordringshavermora? Hvilke retsvirkninger medfører købers fordringshavermora? Disse spørgsmål får du svar på i denne video, hvor vi gennemgår reglerne for fordringshavermora, som er reguleret i købelovens §§ 33-37.10. Køberet - Misligholdelsesbeføjelser ved mangler

Mangler er et vigtigt emne inden for køberetten. Denne video gennemgår de beføjelser, som køber kan gøre gældende, når salgsgenstanden er mangelfuld.11. Køberet - Erstatning

Erstatning er en økonomisk misligholdelsesbeføjelse, som ofte gøres gældende ved siden af de almindelige misligholdelsesbeføjelser. i videoen ser vi nærmere på de muligheder parterne har for at kræve erstatning for den anden parts misligholdelse.12. Køberet - Forholdsmæssigt/passende afslag

Når en salgsgenstand er mangelfuld, har køber mulighed for at få økonomisk kompensation. I denne video opridser vi betingelserne for, at køber kan kræve et forholdsmæssigt/passende afslag i købesummen.13. Køberet - Reklamation

Det er vigtigt at have styr på reklamationsreglerne. Hvis reklamationsfristerne ikke overholdes, vil en part fortabe retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.