Sammen med Marc Masana, udbudskonsulent i Herning Kommune, ser vi nærmere på klagenævnets seneste kendelse om SKI 02.19 samt de spørgsmål og udfordringer de mange kendelser relateret til rammeaftalen har efterladt.

For knap et år siden traf Klagenævnet for Udbud sin første kendelse om SKI 02.19 i klagesagen mellem Egedal Kommune og EG A/S. Siden da er der afsagt en lang række kendelser, som har skabt tvivl og bekymring omkring den rette anvendelse af SKI 02.19.

På webinaret ser vi derfor nærmere på ovenstående praksis og dykker ned i rammeaftalens udfordringer og muligheder. Sammen med Marc Masana, udbudskonsulent i Herning Kommune, vil Hortens eksperter i it-udbud blandt andet komme ind på:

En gennemgang og vurdering af klagenævnets kendelse af 7. september 2021,

  • Herning Kommune mod Assemble A/S.
  • En sammenfatning af klagenævnets praksis vedrørende SKI 02.19 og dens betydning for fremtidig anvendelse
  • Inputs og gode råd til anvendelse af SKI 02.19 i praksis.

Udfordringer ved SKI 02.19-kendelser

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)