Forsyningstilsynet har i 45 afgørelser fastsat, hvor meget elnetvirksomhederne hver især skal effektivisere deres omkostninger.

Som følge af afgørelserne får landets 45 elnetvirksomheder samlet set beskåret muligheden for at opkræve tariffer fra elkunderne med i alt 55 mio. kr. i 2019. De 55 mio. kr. svarer til ca. 1,1 % af virksomhedernes driftsomkostninger og investeringer.

Afgørelserne er individuelle for de enkelte virksomheder, og der stilles specifikke krav til hver enkelt virksomhed på baggrund af en benchmarking af deres effektivitet.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)