Bookingplatforme, der tidligere er undersøgt af forskellige konkurrencemyndigheder i Europa grundet prisklausuler, har sandsynligvis bidraget til markant vækst i den danske hotelbranche de senere år. Blandt hotelejere og forbrugere er der dog fortsat et behov for mere viden om vilkårene på platformene for at styrke konkurrencen yderligere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde den 1. februar 2019 analysen Bookingplatforme, hoteller og forbrugere, der er udarbejdet af styrelsen efter ønske fra erhvervsministeren i marts 2018.

Bookingplatformene er i dag en vigtig markedsføringskanal for hotelbranchen og er med til at skabe en tættere relation mellem potentielle hotelgæster og hoteller. Undersøgelsen viser, at digitaliseringen har skabt en række nye søgemuligheder for både hoteller og forbrugere, og at begge aktører har taget anvendelsen af digitale søgemuligheder til sig.

De tidligere brede prisklausuler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og flere andre europæiske konkurrencemyndigheder har tidligere været betænkelige ved flere bookingplatformes brede prisklausuler med hoteller. Ifølge disse prisklausuler måtte et hotel ikke tilbyde bedre vilkår via andre salgskanaler, end hotellet tilbød bookingplatforme. På den måde begrænsede klausulerne umiddelbart konkurrencen mellem bookingplatformene. Klausulerne satte med andre ord priskonkurrencen ud af kraft og opstillede urimelige adgangsbarrierer for virksomheder, der gerne vil ind på markedet.

På baggrund af forhandlinger ved konkurrencemyndighederne i Sverige, Frankrig og Italien og i samarbejde med EU-Kommissionen, fjernede booking.com og efterfølgende Expedia/hotels.com i sommeren 2015 de dele af klausulerne, der gav anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Aftalebetingelserne blev lempet og nye smalle prisklausuler blev indført i de fleste europæiske lande, herunder i Danmark.

De nuværende smalle klausuler

I dag har bookingplatformene således smalle klausuler, der vedrører værelsesprisen. Hotellet må i nogle tilfælde stadig ikke annoncere med en lavere pris på deres egen hjemmeside end på bookingplatformen, men hotellerne har bl.a. mulighed for at annoncere med forskellige priser for et værelse på forskellige bookingplatforme og for at tilbyde forbrugerne en lavere pris end bookingplatformenes pris, hvis forbrugerne henvender sig direkte til hotellet.

Det står desuden hotellet frit for at konkurrere med andre hoteller om pris og vilkår, og hotellerne kan bruge flere platforme på en gang og alligevel kun betale for annoncering på den bookingplatform, hvorigennem forbrugeren booker sit værelse.

Fordele for både forbrugere og hoteller

Undersøgelsen viser, at de fleste bookinger af danske hotelværelser fortsat sker uden om bookingplatformene. Væksten i erhvervet – sideløbende med de seneste års stigning i udlejning af private hjem – peger dog på at bookingplatformene har medvirket til at øge efterspørgslen på overnatninger i Danmark.

Via bookingplatformene får forbrugere mulighed for at søge på og sammenligne hotelværelser og -priser på en effektiv og omkostningsfri måde. Idet mange forbrugere anvender bookingplatformene, bliver det også værdifuldt for hotellerne at være til stede på der. Den forretningsmodel skaber indirekte netværkseffekter, som kan virke som en adgangsbarriere for nye platforme på markedet og som samtidig kan styrke markedet over for hotellerne.

Hoteller og forbrugere skal kende vilkårene for bookingplatformene

Undersøgelsen viser dog, at både hotellerne og forbrugerne mangler viden om de gældende vilkår for bookingplatformene.

Mere end en tredjedel af hotellerne er ikke bekendt med ændringerne fra brede til mere lempelige smalle prisklausuler i bookingplatformenes aftaler med hotellerne. Især små og mellemstore hoteller har behov for i højere grad at blive klædt på, så de sikres det bedst mulige forhandlingsgrundlag over for bookingplatformene og på bedst mulig vis kan udnytte de mange digitale muligheder. Samtidig har mange forbrugere svært ved at gennemskue bookingportalernes salgsmekanismer og markedsføring.

Som opfølgning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, har erhvervsministeren derfor bedt styrelsen om at igangsætte en række tiltag:

  • Først og fremmest skal hotellernes kendskab til bookingplatformenes vilkår og betingelser øges. Øget kendskab kan skabe besparelser for hotellerne og i sidste ende for forbrugerne.
  • Dernæst skal der mere fokus på bedre beskyttelse og oplysning af forbrugerne. Hvordan oplysningsarbejdet præcist skal udformes er endnu ikke fastlagt, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil gå i dialog med brancheorganisationerne for hoteller om et samarbejde på området.
  • I forlængelse af oplysningsarbejdet, arbejdes der desuden på en større gennemsigtighed på EU-niveau. Der er et ønske om, at bookingplatformene skal forpligtiges til at gøre det mere tydeligt over for forbrugerne, hvilke hoteller der har betalt for en højere rangering, hvorfor hotellerne er rangeret, som de er, og at oplyse om eventuelle restriktioner, som bookingplatformene sætter for hotellerne.

Vil du vide mere

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse Bookingplatforme, hoteller og forbrugere.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)