Med en ny sag om bestikkelse af offentligt ansatte i den sidste uge af 2019 blev der sat punktum for et årti, hvor Danmark mistede sin uskyld, når det kommer til vores selvopfattelse af, om der er korruption i Danmark. I den første arbejdsuge i 2020 har en ærgerlig sag om gaver og goder til offentligt ansatte igen været på forsiden af landets medier. 

En mistanke om bestikkelse kan volde stor skade – både for en offentlig myndighed, der er under mistanke for, at dens ansatte modtager bestikkelse, og en virksomhed, som mistænkes for at bruge ”den slags kneb” til at skabe gode samarbejde med offentlige myndigheder. En mistanke eller en sigtelse for bestikkelse vil skade omdømmet og dermed legitimiteten for den organisation eller virksomhed, som er under mistanke. Hvis denne mistanke underbygges, og en privat virksomhed bliver dømt for bestikkelse, er det ikke alene omdømmet, det skader. I den situation vil virksomheden risikere at blive udelukket fra at kunne deltage i offentlige udbud, hvis en medarbejder med beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd bliver dømt for bestikkelse.

Alle virksomheder bør sikre, at medarbejderne kender reglerne for, hvad offentlige ansatte må modtage i gaver, og hvilke arrangementer offentlige ansatte må deltage i. Tilsvarende bør offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder løbende følge op på, at alle medarbejdere kender reglerne og er opmærksomme på at overholde dem i deres dialog og samarbejde med private virksomheder:

  • Findes der en klar, opdateret gavepolitik i din organisation?
  • Er der en fast rutine for at uddanne nye medarbejdere i reglerne om, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver og andre fordele fra leverandører og samarbejdspartnere?
  • Har din organisation en fast rutine for, hvad den enkelte medarbejder gør, når de bliver opmærksomme på, at nogle giver eller modtager gaver i strid med organisationens gavepolitik? Og kender medarbejderne den?

Hvis du ikke kan svare sikkert JA på de fire spørgsmål ovenfor, så hent inspiration i Hortens video om gavepolitik målrettet virksomheder eller artiklen ”Har I en klar gavepolitik”, hvor vi stiller skarpt på reglerne for offentlige myndigheder, institutioner og offentligt ejede selskaber.

Gavepolitik på seks minutter

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)