Video: Få overblik over, hvordan kontraktsparter skal forholde sig til tiden efter force majeure.

Sammen med "Corona" og "hjælpepakker" er "force majeure" et af tidens buzzwords. Det gælder især inden for kontraktretten, hvor den nuværende COVID-19-pandemi har fået mange kontraktparter til at granske force majeure-klausulen i deres kontrakter, eller til at forhandle sådanne klausuler med endnu større omhyggelighed end normalt.

De fleste force majeure-klausuler har imidlertid den akilleshæl, at de ikke regulerer, hvad der skal ske, enten hvor kontrakten ophæves på grund af force majeure, eller når force majeure-omstændigheden ophører, hvorefter opfyldelsen af kontrakten skal genoptages. Force majeure-klausulen kan derfor med fordel tilføjes regulering, der omfatter disse forhold.

EFTER FORCE MAJEURE - når der kan og skal præsteres igen


Kontakt

Andreas Schønbeck

Partner