COVID-19 har givet anledning til mange forudsigelser om dansk erhvervslivs økonomiske temperatur. Men hvordan forholder du dig som virksomhed, hvis dine samarbejdspartnere kommer under økonomisk pres, bliver nødlidende eller måske ligefrem går konkurs?

Forårets COVID-19-pandemi har efterladt en række danske virksomheder afhængige af hjælpepakker og med ret til at udskyde betaling af skat og moms. I takt med hjælpepakkernes udfasning forøges behovet for likviditet fra driften. Det har givet anledning til en forventning om et stigende antal virksomheder med økonomiske udfordringer eller måske endda i krise.

De første tegn for den virksomhed, der har en samhandelspartner med økonomiske udfordringer, kan vise sig på flere måder. Det vil typisk afhænge af, om samhandelspartneren har et ønske om at fortsætte kontraktrelationen eller blot komme ud af den med skindet på næsen, fx fordi kontrakten er mindre lukrativ eller ligefrem tabsgivende. Kontraktens kortsigtede økonomiske værdi for samhandelspartneren vil blive efterprøvet grundigt, hvis virksomheden har udfordringer eller undergår en turnaround-proces.

Men hvordan kan virksomheder proaktivt forsøge at optimere deres position over for den samhandelspartner, som kommer i økonomiske vanskeligheder? Her er fire opmærksomhedspunkter:

1. Det starter med aftalen

Dine muligheder er sjældent bedre, end den aftale, du har indgået. Derfor er det som regel ulejligheden værd at sikre sig, at aftalen er tilpasset det forhold og den situation, den skal regulere. Sørg også for at få støvet standardaftalerne og de almindelige betingelser af med jævne mellemrum.

Sørg fx for, at definitionerne og mekanismerne i aftalens vigtigste elementer er klare og tilpasset de ydelser, der skal præsteres. Alt for tit opstår der diskussion om, hvorvidt en ydelse er præsteret korrekt, når situationen mellem parterne spidser til.

Vær også opmærksom på, hvornår aftalen er misligholdt, og hvad konsekvenserne heraf skal være. Er der ret til afhjælpning eller direkte hæveadgang, og hvornår? Dette overses jævnligt, men kan få stor økonomisk betydning i et eventuelt efterfølgende hæveopgør.

2. Dokumentation, dokumentation, dokumentation

Sørg for at have din dokumentation og dit paper trail på plads. Selvom der blot konstateres mindre løbende afvigelser fra kontrakten, som ikke i sig selv er hævebegrundende, bør du sørge for at have dokumentation for din henvendelse herom til samhandelsparten på plads. Sørg samtidig for dokumentation for den afvigelsen. Du risikerer at blive mødt med synspunkter om passivitet og stiltiende accept, som i bedste fald forringer din forhandlingsposition, hvis aftalens ophør skal forhandles.

Hvis kontraktens vilkår bliver genforhandlet, så etabler entydige nye kontrakter og allonger, der klart tilkendegiver de nye vilkårs forrang, og kommuniker dette tydeligt til forretningen, der skal eksekvere og håndhæve de nye vilkår.

3. Kend værdien af din kontrakt og samhandelsrelation – og analyser den

Analyser værdien af din kontrakt og samhandelspartner – både økonomisk, strategisk, og kommercielt, og både på kort og lang sigt. Sæt dig ind i konkurrencesituationen på det pågældende marked, og analyser din samhandelspartners position, og dine muligheder for at købe din ydelse ind på det pågældende marked. Overvej dine strategiske og kommercielle risici og muligheder grundigt under kontraktforhandlingerne, og gør dig bevidst om de risici, du påtager dig, så du kan indkalkulere og tage højde for dem.

Kort sagt: kend din samhandelspartner på godt og på ondt, og gør dig klart, hvor skoen kan komme til at trykke.

4. Når det går galt

Det sker fra tid til anden, at samhandelspartneren kommer i økonomiske vanskeligheder og må gå konkurs. Det er en del af erhvervslivets vilkår, og skal accepteres som sådan. Det er også en af de situationer, hvor du kan takke dig selv for at have udformet en god kontrakt, der fra indgåelsen har accepteret nedbruddet som en kalkuleret risiko.

Der kan etableres rettigheder i kontraktgrundlaget, der gør dig i stand til at udtage de varer eller produkter, du har leveret til det konkursramte selskab, ud af konkursboet, ligesom der kan etableres garantier og sikkerheder samt betalings- og leveringsvilkår, der minimerer det potentielle tab.

En kurator for et konkursbo har som udgangspunkt ret til at indtræde og videreføre et løbende aftaleforhold på de vilkår, der fremgår af aftalen. Kurator skal meddele, om der indtrædes, uden ugrundet ophold efter kontraktpartens forespørgsel herpå. Det er derfor tilrådeligt at anmode om kurators stillingtagen til aftalen hurtigst muligt, og hvis aftalen ikke ønskes videreført, få opgjort og anmeldt tabet i konkursboet.

Det er ikke usædvanligt, at den økonomisk udfordrede samhandelspart vil forsøge at tilbyde velmenende løsninger til sine samhandelspartnere i en periode op til virksomhedens nedbrud. Her skal man holde sig for øje, at såfremt virksomheden måtte gå konkurs, kan der være grundlag for omstødelse af dispositionerne af den kommende kurator, hvis de har ført til en forringelse eller forrykkelse i kreditormassen i konkursboet. Hvis dette skal undgås, skal de juridiske rammer være korrekt håndteret.