Erhvervsstyrelsen er berettiget og forpligtet til at betale kompensationsbeløb direkte til virksomhedens NemKonto. Det er derfor ikke muligt at få transport eller sikkerhed i krav på kompensation. 

Udbetaling af kompensation fra regeringens COVID-19-hjælpepakker er underlagt særlige regler. Det gælder fx for alle de kompensationsordninger, som Erhvervsstyrelsen administrerer, at udbetaling af kompensation skal ske direkte til virksomhedens NemKonto.

At udbetalingen af kompensation skal ske til virksomhedens NemKonto betyder, at virksomheden ikke har mulighed for at give sikkerhed eller transport i kravet på kompensation.

En virksomhed kan normalt give transport eller sikkerhed i en fordring ved at give meddelelse herom til debitor. Et kreditorskifte kræver nemlig som hovedregel ikke samtykke fra debitor i dansk ret. Sikringsakten for transport eller sikkerhed i en fordring er denunciation, jf. Gældsbrevslovens § 31.

Dette gælder imidlertid ikke for krav på kompensation efter hjælpepakkerne, idet denunciation til Erhvervsstyrelsen ingen retsvirkning har. Erhvervsstyrelsen er retligt forpligtet til at udbetale kompensationsbeløb direkte til virksomhedens NemKonto. Dermed er det ikke muligt for virksomheden at give transport eller sikkerhed i kravet på kompensation.

Det er ikke muligt at give transport eller sikkerhed i krav på kompensation, fordi det er administrativt umuligt at håndtere transporter på grund af det meget høje ansøgertal. Erhvervsstyrelsen forventer desuden, at udbetalingerne vil blive foretaget så hurtigt, at det ikke er hensigtsmæssigt at give mulighed for transport. Forbuddet mod overdragelse har endvidere til formål at undgå kriminalitet omkring udbetalingerne.

Kontakt

Nicolai Dyhr

Partner (H)

Michael Gregersen

Partner