Landets banker kan se frem til en ny digital platform fra Horten, der sikrer, at håndteringen af konkurssager i fremtiden gøres simplere og mere transparente.

Horten har det seneste år arbejdet intenst på at udvikle en digital platform, der skal give et bedre overblik for panthavere og kreditorer over de konkursboer, de sidder med. Platformen hedder Recap, og den gør det muligt at forsimple og overskueliggøre procedurer for alle parter i håndteringen af konkursboet. Samtidig er målet med den nye portal at øge transparensen i arbejdet.

Recap er målrettet de kreditorer, der har pant i konkursboet, og platformen løser de nuværende udfordringer med løbende bogføring af tab og omkostninger, som er virkeligheden for mange kreditorer. I dag er banker og andre med penge til gode i konkursboer nemlig nødt til at vente på boopgørelsen for at få et overblik over, hvor stort deres tab og omkostningerne ved konkursen bliver. For bankerne betyder det ofte, at de ikke har overblik over deres forventede tab og omkostningerne ved konkursboets behandling, og derfor må vente indtil konkursboet er gjort op. Det besværliggør bankernes daglige interne rapporteringsarbejde. Den udfordring løser Recap ved at give brugeren et opdateret overblik over al tilgængelig information og udsigten til omkostninger, tab og dividende.

Det har været en lang proces, som ikke kun har krævet en del timer hos de digitale udviklere, for platformen er netop skabt i tæt samarbejde med de kommende brugere af Recap. I tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere fra landets største banker og finansielle aktører har Horten brugt tid på at få indsigt i de arbejdsgange og behov, der kan forbedre arbejdsprocessen.

”For os har det at skabe et nyt værktøj til vores samarbejdspartnere været en utrolig spændende proces, og vi er blevet en del klogere på de behov, der dukkede op undervejs – store som små. Et digitalt værktøj skal ikke kun være praktisk eller "nice-to-have", det skal løse de nuværende behov, men også gerne være på forkant i forhold til fremtidige behov. Derfor er det vigtigt for os, at Recap hele tiden er et skridt længere, end hvad der her og nu er nødvendigt, og vi vil løbende udvikle det ud fra den feedback, brugerne giver os, siger Bo Christensen, der er partner og advokat i Horten. Han har været med igennem hele udviklingsprocessen og skal nu på besøg i bankerne for at præsentere den digitale løsning.

Et værktøj, der skal åbne og forenkle

For Horten er Recap en ny måde at skabe transparens for kunderne og give overblik over konkursboet, og det har i udviklingen af portalen været centralt at imødekomme Finansrådets anbefalinger om brugen af budgetmodellen til at fremme principperne om netop transparens, effektivitet og omkostningsbevidsthed. Der har derfor været fokus på at forenkle procedurerne i sagsbehandlingerne radikalt, og man har derigennem samlet alt data, så man, udover at kunne se al tilgængelig information, også kan anmelde krav og som pantekreditor se projektplan og budget for salg af pant. Derudover er Recap den første digitale løsning, der tilbyder en struktureret og enkel løsning, når det kommer til at sætte budgetrammerne for konkursbo behandlingen og ikke mindst behandlingen af kreditorernes pantesikkerheder.

”Vi har en klar forventning om, at der både i branchen og i samfundet kun kommer til at være stigende fokus på transparens. Det er noget, som bankerne i stigende grad efterspørger, og derfor har vi gjort det til en integreret del af Recap, at man fra start har rammerne til at lave et budget for håndteringen af et konkursbo og tilpasse det løbende. Derved kan vi undgå de uenigheder, der bunder i uigennemskuelige salærer eller leverancer, fordi alle parter løbende afstemmer med hinanden. Recap sikrer, at alle parter altid er forventningsafstemt i processen” fortæller Bo Christensen.

Hos Horten er Recap et godt eksempel på den stigende efterspørgsel, der er på digitale løsninger i advokatbranchen, og vi forventer også, at fremtiden vil betyde nye bud på, hvordan digitale løsninger og innovative værktøjer kan være med til at udvikle og udfordre gængse arbejdsgange og metoder i branchen.

Læs mere om Horten Recap

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)

Flemming Bastholm

Partner

Jan Bech

Partner

Michael Gregersen

Partner

Nicolai Dyhr

Partner (H)

Nicolai Thornemann

Partner

Ulrik Holsted-Sandgreen

Partner (H)