Finanstilsynet opfordrer virksomheder fra Storbritannien, som fortsat ønsker at levere investeringsservice og -aktiviteter efter udløbet af overgangsaftalen, til at sende deres ansøgning efter § 33 i lov om finansiel virksomhed (FIL) inden den 15. oktober 2020 for at sikre, at Finanstilsynet kan nå at behandle ansøgningen inden udløbet af overgangsperioden, som sker ved årsskiftet.

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og i den forbindelse indgik EU og Storbritannien en overgangsaftale, der blandt andet sikrer, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien fortsat kan levere investeringsservice og -aktiviteter på baggrund af EU-regler til kunder i Danmark indtil den. 31. december 2020.

Når denne overgangsperiode udløber, må kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien ikke længere levere investeringsservice- og aktiviteter, medmindre de har en særskilt tilladelse fra Finanstilsynet.

Der vil ikke være et specielt overgangsregime for kreditinstitutter og investeringsselskaber fra UK, og derfor skal de ansøge om at operere som et ikke-EU/EØS selskab fra 2021.

Opfordring til at sende ansøgning inden den 15. oktober 2020

Hvis kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien fortsat ønsker at lave forretninger med herunder levere investeringsservice i Danmark til danske godkendte modparter og professionelle kunder efter udløbet af overgangsaftalen, skal disse ansøge om tilladelse til dette i henhold til FIL § 33, som er reglerne om mulighederne for sådanne virksomheder fra udenfor EU/EØS for at være aktiv i Danmark i forhold til visse kundegrupper.

"Godkendte modparter" vil typisk være investeringsselskaber, kreditinstitutter og andre finansieringsinstitutter, der har fået tilladelse eller er underkastet regulering efter EU-retten eller efter en medlemsstats nationale ret, og "professionelle kunder" er kunder, der besidder den nødvendige erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed.

I den forbindelse skal det bemærkes, at tilladelse efter FIL § 33 ikke muliggør, at virksomheden kan lave forretninger med herunder levere investeringsservice i Danmark til detailkunder.

Finanstilsynet har i denne forbindelse den 14. september sendt en opfordring om, at de skal sende deres ansøgning iht. FIL § 33 inden den 15. oktober 2020 for at sikre, at Finanstilsynet kan nå at behandle disse ansøgninger inden udløbet af overgangsaftalen.

Alternativet til at ansøge vil for internationale finanskoncerner være at drive disse aktiviteter og eventuelt også en bredere palette i Danmark fra et koncernselskab indenfor EU/EØS herunder at etablere et sådant selskab i Danmark.

Læs opfordring fra Finanstilsynet om ansøgning

Vores team har betydelig erfaring med strukturering af finansielle virksomheders aktiviteter og produkter i Danmark og bistår gerne med rådgivning om håndtering af denne situation.

Kontakt

Claus Bennetsen

Partner

Lars Lüneborg

Partner