Fortum Waste Solutions A/S har med virkning fra 3. maj 2021 solgt datterselskabet Fortum Waste Solutions OW A/S til Rinaldo Holding ApS.

Fortum Waste Solutions A/S er specialister i at omdanne farligt affald til energi og har mere end 50 års erfaring i at håndtere alle former for farligt affald. Rinaldo Holding ApS er via dets datterselskab, Marine Partner A/S, specialiseret i at behandle forurenet spildevand fra marineindustrien, og købet af Fortum Waste Solutions OW A/S er således sket som led i en strategi om at styrke sin position inden for dette marked.

Horten har rådgivet Fortum Waste Solutions A/S om alle juridiske forhold i forbindelse med processen.

Ansvarlig partner i teamet var Lise Lotte Hjerrild, som blev bistået af advokat Jonas Eigil Nielsen.

Læs mere om transaktionen her:

Kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Jonas Eigil Nielsen

Partner