Forsyningerne skal senest ansøge om forhåndsgodkendelse af tillæg på fast track-ordningen 1. september 2021, hvis de vil have forhåndsgodkendt, at deres klimatilpasningsprojekter er omfattet af overgangsordningen.

De nye regler om spildevandsselskabers klimatilpasning trådte i kraft 1. januar 2021. I den forbindelse blev der indført en overgangsordning, hvorefter projekter, der opfylder visse betingelser, har mulighed for at blive gennemført efter de hidtil gældende regler.

Fristen for anmeldelse af projekter omfattet af overgangsordningen var 15. april 2021. Her kunne forsyningerne tage stilling til, om de ud over anmeldelsen også ønskede forhåndsgodkendelse af deres projekt. Selvom forsyningen ikke har taget stilling til ønsket om en forhåndsgodkendelse ved anmeldelsen til overgangsordningen, afskæres selskabet dog ikke fra at kunne ansøge om det på et senere tidspunkt.

Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse indeholder både en vurdering af, om klimatilpasningsprojektet forventes at være omfattet af overgangsordningen og af, om det forventes, at der vil kunne gives tillæg til projektet.

Forsyningerne skal derfor ansøge om forhåndsgodkendelse af klimatilpasningsprojekter, der blev anmeldt til overgangsordningen i april 2021, hvis man ikke vil nederst i bunken hos Forsyningssekretariatet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen for forhåndsgodkendelse af tillæg til klimatilpasningsprojektet skal indeholde dokumentation for, at betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen samt betingelserne for at få tillæg er overholdt. Når dokumentationen er vurderet, træffer Forsyningssekretariatet hurtigst muligt afgørelse om forhåndsgodkendelsen.

Se vejledningen her: Vejledning til overgangsordning for nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning m.v.

Du kan også læse vores artikel om de nye klimatilpasningsregler her: De nye klimatilpasningsregler

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat