Horten har bistået Maj Invest Equity med købet af 51 % af aktierne i Genan Holding A/S. Efter transaktionen vil pensionsselskabet PKA fortsætte som minoritetsaktionær.

Genan-koncernen er verdens største genanvendelsesvirksomhed for dæk med seks genvindingsanlæg beliggende i Danmark, Tyskland, Portugal og USA med mere end 300 ansatte på verdensplan. Genan er en pionérvirksomhed inden for genanvendelsesindustrien og har gennem en lang årrække været en af de ledende, danske virksomheder inden for den grønne omstilling. Med den samlede produktionskapacitet på sine seks fabrikker kan Genan årligt spare verden for udledning af hele 280.000 tons CO2.

Horten har rådgivet Maj Invest Equity om alle juridiske forhold i forbindelse med transaktionen. Hortens M&A-team bestod af partner Thomas Francis Beckett og advokat Cecilie Frost Adamsen.

Kontakt

Thomas Francis Beckett

Partner